BISNIS

Do’a Selamat Dari Segala Marabahaya

 1. Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari Surat Al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali;


“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.” Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” 

Kemudian diikuti dengan membaca Surat Al Falaq se-banyak 3 (tiga) kali;


“ Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.” Katakanlah: “ Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dan kejahatan makhlukNya, dan dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.”


 dan Surat An Naas sebanyak 3 (tiga) kali;


“ Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.” Katakanlah: “ Aku berlindung kepada Tuhan (Yang Memelihara dan Menguasai) Manusia. Raja Manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) Jin dan Manusia“ Ya Allah Pemilik Segala Sifat Maha sempurna, curahkan-lah Shalawat-rahmat khusus Mu- atas Muhammad dan keluarga Muhammad seperti yang Engkau curahkan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim; sungguh Engkau Maha terpuji Maha agung. Dan anugerahkanlah keberkatan-Mu atas Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti yang Engkau anugerahkan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha terpuji, Maha agung.”


“ Dengan Nama Allah, Yang dengan kebersamaan Nama-Nya itu tiada suatu apapun akan terkena bahaya di langit maupun di bumi. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
“ Aduhai Tuhan Pencipta dan Penganugerah, hanya kepada-Mu Jua aku mempersembahkan puji syukur yang patut bagi Zat-Mu Nan Mahamulia; Yang Layak bagi keMahaagungan Kerajaan dan Kekuasaan-Mu.”” Ya Allah, Aku ridha Engkau sebagai Tuhank, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku.”“ Cukuplah Allah SWT Yang Tidak Ada Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah melainkan Dia menjadi sandaranku. Kepada Dialah aku bertawakal dan Dialah Pencipta serta Pemilik Singasana Yang Maha Agung.”


 


“ Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan, Engkau adalah Tuhan Pencipta dan Penganugerahku, Tidak Ada Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah kecuali Engkau, Engkaulah Yang telah Menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku masih tetap dalam janji dan sumpah setiaku –bahwa Engkau adalah Tuhanku Yang Maha esa - dan akan kurealisasikan itu semuanya dalam segala aktivitas hidupku sekuat tenaga. Aku berlindung diri kepada-Mu dari segala macam kejahatan yang sudah pernah kuperbuat. Aku mengakui semua karunia yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui semua dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Maka ampunilah aku, sesungguhnya Tiada Yang Mampu Mengampuni Dosa selain Engkau “ ’
“ Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha Sempurna, Engkau Pencipta dan Penganugerahku. Tiada Tuhan yang patut dan berhak disembah kecuali Engkau; kepada-Mu Jua aku bertawakal (menyandarkan diri) dan Engkaulah Pencipta dan Pemilik Singasana Nan Agung. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terlaksana, dan apapun yang tidak dikehendaki. Nya tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi, Maha Agung. Aku tahu bahwa sesungguh-nya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu; bahwa sungguh Allah telah Meliputi segala sesuatu dengan Keilmuan-Nya. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha Sempurna. dengan-Mu aku berlindung diri dari kejahatan diriku dan kejahatan yang ditimbulkan oleh para Makhluk yang tiada satupun darinya kecuali ubun-ubunnya -keseluruhun hidup dan matinya-tetap dalam genggaman-Mu. Sungguh Tuhan Pencipta dan Penganugerahku tetap di atas jalan ynng lurus tiada pernah terlahir dari-Nya kezaliman apapun.”


“ Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan; Engkaulah Pencipta Langit dan Bumi; Maha Mengetahui Yang Ghaib dan segala Yang tersaksikan. Engkau Pencipta dan Penganugerah Segala Sesuatu; Engkau yagn Memilikinya; Engkau Raja-nya. aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah Kecuali Engkau. Aku memohon per-lindungan-Mu dari segala kejahatan yang ditimbulkan oleh diriku, dan aku berlindung kepada Engkau dari segala kejahatan yang dilakukan oleh syaitan dan segala tipu dayanya; serta aku memohon perlindungan kepada-Mu dari berbuat dosa terhadap diriku sendiri atau berbuat kejahatan kepada siapa saja dari para hamba-Mu; khususnya yang ber-Islam berserah diri secara mutlak kepada-Mu.”


 ” Wahai Yang Mahahidup, Maha mengatur, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, dan aku meminta perlindungan dari segala siksaan, perbaikilah hidupku seluruhnya. Janganlah Engkau serahkan aku kepadaku diriku sendiri, danjangan pula Engkau serahkan aku kepada siapapun dari mahluk-Mu; walaupun sekejap mata.”
“ Ya Allah Pemilik Segala Kesempurnaan, sehatkanlah aku lahir dan bathin,di keseluruhan tubuhku pada pendengaranku dan penglihatanku. tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah kecuali Engkau. Aduhai Tuhan Yang Memiliki Semua Sifat Yang Maha Sempurna, aku berlindung diri ke-pada-Mu dari kekafiran; aku berlindung diri kepada-Mu dari kefakiran; aku berlindung diri kepada-Mu dari siksaan kuburan. Tidak Ada Tuhan Yang patut dan Berhak Disembah kecuali Engkau.”“ Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Mahasempurna, sungguh baku memohon kepadaMu kesehatan lahir dan batthin di dunia dan akhirat. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha sempurna, aku momohon kepadamu pemaafan dan kesehatan lahir dan bathin dalam urusan agama, dan duniaku; dalam urusan keluarga dan hartaku Ya Allah pemilik Sifat-sifat Maha sempurna,lindungilah aku dari bahaya bahaya yang akan bermunculan dari titik-titik kerawananku, anugerahkanlah aku rasa aman dari segala takut dan kekalutan hatiku. Peliharalah aku dari bahaya dan kejahatan yang bermunculan dari depan dan belakang, dari kanan, kiri dan atas, dan aku ber-lindung diri dengan kebesaran-Mu dari penyergapan bahaya yang datang dari bagian bawah “

“ Tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak disembah kecuali Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah segala kerajaan dan kekuasaan; Kepada-Nya Jua semua puja-puji dipersembahkan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Aduhai Tuhan Pemilik Segala Kebesaran dan Kesempurnaan. Aku memohon kepada-Mu segala kebaikan hari ini; kemenangan, pembelaan, cahaya, keberkatan dan hidayatnya. Dengan Zat-Mu Nun Maha Mulia aku berlindung diri dari segala bentuk kejahatan yang bermunculan padanya dan sesudahnya. Tuhan Pencipta dan Penganugerah, Aku bedindung diri ke-pada-Mu dari kemalasan serta kehinadinaan dan ketidak-mampuan di masa tua. Tuhan Pencipta dan Penganugerah, aku berlindung diri kepadamu-Mu dari penyiksaan dalam api neraka, dan dari penyiksaan di alamkubur “

2. Dibaca Pada Pagi Hari


“ Maha Suci Allah,segala puja dan puji hanya dipersembahkan kepada-Nya sebanyak mahluk-Nya; setara ridha-Nya, seagung/seindah singasana-Nya, dan seluas, seabadi ke-tentuanNya.”


“ Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan, sungguh aku kembali bergelimang dalam ni’mat karunia-Mu, dalam ke-sehatan lahir bathin Pemberian-Mu dan dalam limpahan lindunganMu, maka sempurnakanlah Ya Allah ni’mat karunia, kesehatan lahir dan bathin dan limpahan lindungan yang Engkau anugerahkan itu kepadaku di dunia dan akhirat.” segala persoalanku. Kepada-Mu Jua kusandarkan punggungku, penuh harap kepada anugerah-Mu, penuh takut terhadap kemurkaan-Mu. Tiada tempat bemaung, tiada tempat mencari selamat, kecuali kepada-Mu Jua. Aku telah beriman kepada kitab suci-Mu yang Engkau turunkan; kepada Nabi-Mu yang Engkau utus.”

3. Doa Ampuh Dalam Mengatasi Kesulitan Dan Kegelisahan Yang Sekarang Dan Yang Akan Datang (Bertawassul Dengan Mengedepankan Dan Mengandalkan Nama-Nama Dan SifatSifat Allah Yang Maha Sempurna)
 “Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan, sungguh aku adalah hamba-Mu; Putra/putri dari hamba-Mu yang lakilaki; Putra/putri dari hambaMu yang perempuan. Ubunubunku keseluruhan jiwa raga-ku dalam genggaman kekuasaan-Mu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukum-Mu. Pasti adil segala ketentuan-Mu atasku. aku memohon kepada-Mu dengan kehormatan semua nama-Mu, Yang dengannya telah Engkau namakan Diri-Mu; Yang telah Engkau turunkan dalam wahyu-Mu; Yang telah Engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihan-Mu, ataupun yang Engkau khususkan untuk Diri-Mu; tersimpan penuh rahasia dalam khazanah keilmuan-Mu Yang Gaib. Agar Engkau jadikan Al-Qur’an bersemi berkembang indah di hatiku, cahaya bagi dadaku; yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.


Posting Komentar

0 Komentar

GADGET

uniqlo